Jaarwinst Mobil bleef op peil

Mobil, na Exxon de tweede olie- en aardgasonderneming in de Verenigde Staten, boekte over het vierde kwartaal een 38 procent winstdaling van 652 miljoen dollar in 1990 ( 1,58 per aandeel) tot 401 miljoen dollar (0,97 per aandeel).

Exclusief eenmalige baten en lasten kwam de winst zelfs 51 procent lager uit op 389 miljoen dollar tegen 797 miljoen dollar vorig jaar. Over het gehele jaar 1991 verdiende Mobil 1,92 miljard dollar (3,5 miljard gulden), zijnde 4,65 dollar per aandeel tegen 1,9 miljard dollar ofwel 4,60 dollar per aandeel. Indien bijzondere baten en lasten over het boekjaar niet worden meegeteld komt de winst over 1991 uit op 1,9 miljard dollar tegen 1,92 miljard dollar in 1990.