Hagen en Kroes commissaris Nedlloyd

ROTTERDAM, 27 JAN. De Noor Torstein Hagen en oud-minister van verkeer en waterstaat drs N. Kroes zullen zeer waarschijnlijk worden benoemd tot commissaris van Koninklijke Nedlloyd Groep. De raad van commissarissen van het Rotterdamse transportconcern neemt vandaag een beslissing over de twee nieuwe commissarissen, aldus betrouwbare bronnen. Een woordvoerder van Nedlloyd wilde dit vanmorgen desgevraagd noch bevestigen noch ontkennen. Nedlloyd zal morgen een persbericht uitgeven. Kroes was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

Grootaandeelhouder Hagen die via zijn beleggingsmaatschappij Marine Investments en het daaraan gelieerde DNO een aandeel van 27 procent in Nedlloyd heeft opgebouwd, aast al sinds begin vorig jaar op een commissarispost. Bij Nedlloyd bestond twijfel over de bedoelingen van Hagen. Gevreesd werd dat hij het bedrijf wilde splitsen en zijn aandelen vervolgens wilde verkopen. Hagen heeft dit altijd ontkend en gezegd dat hij een belegger is die kijkt naar het rendement op lange termijn. Wel is hij van mening dat Nedlloyd zich sneller dan nu het geval is, moet terugtrekken op haar kernactiviteiten: wegtransport, distributie en containerlijnvaart.

Begin december liet Nedlloyd weten dat het overleg met Hagen zou worden voortgezet om “tot een vertrouwenwekkende en constructieve samenwerking te komen”. De Nederlandse woordvoerder van Hagen zei desgevraagd dat de benoeming van Hagen hem niet zal verbazen. “Alle tekenen wijzen op zijn benoeming”, zei de woordvoerder. De laatste keer dat Hagen met een delegatie van de raad van commissarissen sprak, was op 13 januari.

Hagen is kandidaat gesteld door de commissie van aandeelhouders die sinds de laatste algemene aandeelhoudersvergadering eind mei de belangen van de aandeelhouders behartigt. Een woordvoerder van de commissie verwacht morgen wanneer de commissie onder voorzitterschap van R. Wijkstra - voorzitter van de raad van commissarissen - vergadert officieel uitsluitsel te krijgen over de benoeming. De Centrale Ondernemingsraad heeft ook een kandidaat voorgesteld.

Bij de benoemingen gaat het om de uitbreiding van de raad van acht naar negen commissarissen en de zetel die vacant is sinds het vertrek van Mr. F.O.J. Sickinghe. In eerste instantie eiste Hagen dat de raad van commissarissen met vijf personen uitgebreid zou worden. Deze zouden door Marine Investments benoemd moeten worden. Later schroefde hij dit aantal terug tot drie. De beslissing over de benoeming van de commissarissen is al twee keer uitgesteld.