GRONINGEN

De gemeente Groningen wil experimenten met "stadsgesprekken' en panels om de kloof tussen burgers en stadsbestuur te overbruggen.

De voorstellen staan in het "Plan van aanpak van bestuurlijke vernieuwing', dat B en W vandaag hebben gepresenteerd. Wensen, meningen en behoeftes van de Groningers zullen onder meer worden gepeild door een proef met een raadplegend referendum, waarvoor 100.000 gulden wordt uitgetrokken.