Franse prijs voor hoogleraar genetica

Dr. D. Bootsma, hoogleraar genetica in Rotterdam, krijgt morgen de Prix Antoine Lacassagne voor zijn onderzoek naar de rol van erfelijke eigenschappen bij het ontstaan van kanker. De prijs van 200.000 franc is ingesteld door de Ligue Nationale Française contre le Cancer. Bootsma deelt de prijs met de Duitse hoogleraar moleculaire genetica dr. A. Ulrich.

Bootsma wordt onderscheiden voor zijn pionierswerk op het gebied van de samenhang tussen genen en kanker, dat nu een zeer belangrijk onderzoeksgebied is. Tegenwoordig is algemeen aanvaard dat kanker ontstaat door een verandering van genen en van de genregulatie. Bootsma betrad dat onderzoeksterrein al vroeg in de jaren zeventig, toen het onderzoek nog zeer moeizaam verliep omdat de recombinant-DNA-technologie nog nog niet bestond. De belangstelling voor de werking van de menselijke genen is inmiddels uitgemond in het wereldwijde Human Genome Project waarin alle 50.000 tot 100.000 menselijke genen in kaart worden gebracht. Bootsma was een van de eerste onderzoekers die zich op dit gebied begaf. Hij is lid van de Human Genome Organisation (HUGO). Mede door zijn werk is er in Rotterdam een sterk contact tussen fundamenteel laboratoriumwerk, de klinische genetica en de erfelijkheidsvoorlichting tot stand gekomen.

Tot zijn grote resultaten behoren het onderzoek aan het Philadelphia-chromosoom bij een vorm van leukemie en de vaststelling dat de zichtbare breuk in dat chromosoom niet het gevolg maar de oorzaak van de ziekte is. Verder onderzocht hij een gen dat codeert voordat het een enzym dat DNA-schade in levende cellen repareert. Als het gen ontbreekt kunnen bepaalde vormen van (huid)kanker ontstaan.

Bootsma (1936, getrouwd, twee kinderen) is sinds 1971 hoogleraar genetica in Rotterdam. Daarvoor werkte hij bij het medisch biologisch laboratorium van TNO in Rijswijk.