Fiscus verstuurt onjuiste aanslagen

DEN HAAG, 27 JAN. Naar schatting 200.000 belastingplichtigen hebben een onjuiste voorlopige aanslag over 1992 ontvangen.

De aanslag is gebaseerd op de voorlopige aanslag 1991, maar daarbij is geen rekening gehouden met de gestegen premies volksverzekering en het hogere huurwaardeforfait.