Effectenmakelaars Hongkong blaken van optimisme

Op zoek naar de oorzaken van de aanhoudende koersstijging op de aandelenbeurs in de Britse kroonkolonie, is er nauwelijks iemand in Hongkong te vinden die bereid is zich negatief uit te laten over de aantrekkelijkheid van de aandelenbeurs. Nadat de Hang Seng-aandelenindex - de barometer van de beursstemming - zes dagen achtereen was gestegen, konden de makelaars over niets anders praten dan over de schitterende vooruitzichten.

En ze hebben daarmee geen ongelijk. De Hang Seng-index kwam gisteren 11,75 punten hoger uit op 4.600,08, opnieuw een record, en ongeveer zes procent hoger dan het cijfer waarop de beurs nog maar drie weken geleden in 1991 sloot. De vastgoed-projectontwikkelaars en de banken vormden weliswaar de voorhoede van de stijgers, maar ook de markt als geheel heeft een opgaande lijn laten zien.

In de wereld deed vorig jaar alleen de beurs van Mexico het beter dan die van Hongkong. In plaatselijke valuta uitgedrukt (de Hongkong dollar is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar) steeg de aandelenindex van Hongkong met meer dan 44 procent in 1991, tegen een toename van 27,4 procent voor New York, 15,4 procent voor Londen, en slechts 0,3 procent voor Tokio. Ook in 1990 deed Hongkong het goed: de beurs steeg met 3,9 procent bij een daling van de wereldindex van 23,6 procent.

Wat is dan de oorzaak van dit opmerkelijke succes? Om te beginnen had Hongkong heel wat goed te maken na de mondiale crash van 1987 en de Chinese studentenopstand van 1989. Het antwoord moet in zijn algemeenheid worden gezocht in een combinatie van economische en politieke factoren.

Op economisch gebied spelen drie belangrijke krachten een rol: een negatieve reële rente in Hongkong van ongeveer acht procent; de voortgaande economische bloei in Zuid-China (de industriële produktie groeide daar vorig jaar met meer dan twintig procent terwijl een groot deel van de industrie in handen is van bedrijven uit Hongkong); en bruisende economische activiteit in de kroonkolonie zelf. De groei van het reële bruto nationaal produkt van Hongkong zal dit jaar naar verwachting boven de vijf procent liggen.

De laatste twee factoren vormen de basis voor tamelijk hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de stijging van de bedrijfswinsten; deze stijging zou tussen de zestien procent, als je een pessimist bent, en de twintig procent, als je een optimist bent, kunnen bedragen.

Terwijl de aandelenkoersen nu op een historische koers/winstverhouding van omstreeks 12,5 staan, zal bij een stijging van de bedrijfswinsten met twintig procent de koers/winstverhouding bij het huidige koerspeil iets boven tien uitkomen, een niveau dat nog steeds als een onderwaardering wordt gezien en dat verdere koerstijging niet in de weg staat.

Geld is in de kroonkolonie relatief goedkoop en zal weldra nog goedkoper kunnen worden omdat de geldmarkt de omlaag gerichte rentetarieven in de VS volgt. In Hongkong zijn er twee bestemmingen voor goedkoop geld: de onroerend-goedmarkt en de aandelenbeurs. Maar aangezien de overheid en de banken het de projectontwikkelaars lastiger maken door strengere voorwaarden te verbinden aan leningen aan huizenkopers (een potentiële koper moet nu dertig procent van de taxatiewaarde van het onroerend goed aan eigen geld inbrengen om een hypotheek te krijgen) heeft de effectenbeurs de afgelopen weken het meest geprofiteerd van het goedkope geld.

De belangrijkste politieke factor was het akkoord tussen de VS en China van vorige week over de aanspraak van de VS wegens China's schending van intellectuele eigendomsrechten. In de week voorafgaande aan de officiële bekendmaking van het bereikte akkoord waren in Hongkong al geruchten te vernemen over deze overeenkomst. Voordat het akkoord officieel bekend werd gemaakt was de markt al met 62 punten gestegen en na de bekendmaking schoten de koersen verder omhoog.

Buitenlandse fondsbeheerders, die tot vorige week een afwachtende houding hadden aangenomen, stortten zich begin vorige week op de markt en bleven ook kopen toen de markt weer wat inzakte.

Ook in de toekomst zullen handelsgeschillen tussen de VS en China de stemming op de beurs blijven beïnvloeden. President George Bush moet in juni de status van China als meest bevoorrechte natie goedkeuren. Ook liggen andere geschillen over de toegankelijkheid van de Chinese markt voor de VS nog op afhandeling te wachten.

Ook de inflatie in Zuid-China zou (weer) een probleem kunnen worden voor de economie van Hongkong. Als het inflatietempo in Zuid-China andermaal uit de hand zou lopen zoals dat in 1989 is gebeurd, zullen de autoriteiten in Peking naar alle waarschijnlijkheid de te snelle expansie ook dan met de botte bijl trachten af te remmen. Indien zich dat inderdaad voordoet zal dat een nadelige invloed hebben op de conjunctuur van Hongkong.

Hoe ziet de nabije toekomst van de effectenbeurs er uit?

“We gaan onzekere tijden tegemoet”, aldus Richard Witts, directeur van effectenmakelaar United Mok Ying Kie. “Maar de aandelenmarkt is nu op stoom gekomen en de rek uit de koersen is er voorlopig nog niet uit.”

Vooralsnog lijkt Hongkong een kansrijke beurs die vele beleggers nog lange tijd zal bijven fascineren.

Financial Times