Demonstraties tegen vreemdelingenhaat

PARIJS/ROME, 27 JAN. Tienduizenden mensen hebben afgelopen zaterdag in Parijs en Milaan gedemonstreerd tegen racisme en vreemdelingenhaat in Europa.

In Parijs liepen volgens een schatting van de politie 50.000 mensen mee in een mars die was georganiseerd door vakbonden, linkse partijen en organisaties voor de rechten van de mens. Het protest was met name gericht tegen het Front National van Jean-Marie le Pen, maar ook de Socialistische partij van president Mitterrand en premier Cresson, die een strengere houding ten opzichte van asielzoekers bepleit, moest het ontgelden. “Vertel me, socialistische partij, wat heb je toch tegen immigranten?”, luidde de tekst van een groot spandoek aan de kop van de mars.

Een aantal ministers deed aan de manifestatie mee. Maar Harlen Désir, leider van de organisatie S.O.S. racisme, waarschuwde tegen pogingen de demonstratie af te doen als een betoging die uitsluitend tegen Le Pen was gericht. Als rechtse ministers maar de helft van de maatregelen hadden voorgesteld die de regering nu wil nemen, waren de socialisten meteen in het geweer gekomen, zo zei Désir. (Reuter) Onze correspondent in Rome voegt hieraan toe: Aan de betoging in Milaan namen volgens de politie ongeveer honderdduizend mensen deel. De manifestatie was georganiseerd door vakbonden, verenigingen van immigranten en katholieke organisaties. Volgens de organisatoren dreigen in Italië - waar in verhouding minder buitenlanders zijn dan in Duitsland, Frankrijk of Nederland maar waar het aantal buitenlanders de afgelopen jaren explosief is gegroeid - racistische incidenten zoals die zich de afgelopen maanden in andere EG-landen hebben voorgedaan.

“Het echte gevaar van dit moment is dat van een stilzwijgende consensus van de mensen over racistische bravoure-daden”, zei Giovanni Bianchi, voorzitter van de Acli, de Associatie van Italiaanse katholieke arbeiders, een soort vakbond met de nadruk op sociale actie.

Italië was eerder vorige week opgeschrikt door een aanval van skinheads in Rome op twee buitenlanders die in een park lagen te slapen. De slachtoffers, een Tunesiër en een Marokkaan, werden ernstig gewond door een vijtiental skinheads die hen te lijf gingen met messen en stokken, schreeuwend “Ga weg uit Italië”.

De Italiaanse skinheads, die evenals hun Engelse en Duitse geestverwanten vaak gebruik maken van nazi-symbolen en -termen, worden gezien als de meest actieve racistische groepen. Volgens de politie zijn er in Rome ongeveer vijfhonderd als gevaarlijk beschouwde skinheads, in Milaan ongeveer tweehonderd en in de rest van Noord-Italië nog eens driehonderd. In het zuiden komen ze vrijwel niet voor.

De politie in Rome heeft twaalf jongeren gearresteerd in verband met de aanval. Zij onderzoekt nog de precieze achtergrond ervan. Volgens sommigen zou het valse bericht zijn verspreid dat een meisje door de twee was aangerand, volgens anderen was er ruzie ontstaan over de verkoop van hasj.

Vorig jaar zijn er verscheidene ernstige incidenten geweest met buitenlanders, overigens zonder dat daar een patroon in te ontdekken viel. Bij een opiniepeiling vorige week van het Ispes, een soort sociaal planbureau, zei ruim 45 procent van de ondervraagden dat het erg waarschijnlijk is dat racistische gevoelens in de komende tijd tot uitbarsting komen in Italië.