Consumptie frisdranken gestegen

De consumptie van frisdranken in Nederland is in 1991 opnieuw gestegen, blijkt uit de bond van frisdrankenfabrikanten BBM te Rotterdam.

In 1991 dronk een Nederlander gemiddeld 72,7 liter frisdrank (3 procent méér) tegen 71,0 liter in 1990. Het aandeel van de calorie-arme frisdranken steeg in 1991 tot 10,7 procent (1990: 7,6 procent). De export van frisdrank bleef stabiel. In 1991 werd 381 miljoen liter aan het buitenland verkocht. De consumptie van mineraal- en bronwater vertoonde vorig jaar een lichte daling (2,2 procent). Het verbruik per hoofd van de bevolking daalde van 14,8 liter in 1990 naar 14,5 liter vorig jaar.