Weekoverzicht

Amerika meppen en Japannertje pesten. De toch al ongemakkelijke verhouding tussen de beide economische supermachten nam deze week mallotige vormen aan. De voorzitter van het Japanse Lagerhuis schold de Amerikaanse werknemer uit voor "lui' en zei dat dát de echte reden was van het Amerikaanse handelstekort. Vakbonden en politici in Los Angeles annuleerden uit ressentiment een order voor treinwagons bij een Japans bedrijf.

Tokio maakte bekend dat het Japanse handelsoverschot in het afgelopen jaar met 50 procent is gestegen tot 78 miljard dollar. Het overschot met de VS steeg licht, dat met de EG fors.

In Washington sloten de VS en Japan deze week een handelsakkoord dat de Amerikaanse computerfabrikanten toegang moet geven tot de belangrijke markt voor overheidsinstellingen in Japan.

Eensgezindheid was er verder nog bij het omlaag brengen van de dollarkoers. Gezamenlijk slaagden de centrale banken van de Verenigde Staten en Japan erin om de onstuimige opmars van de dollar te stoppen. Met deze dalende dollar verkleinden beide landen de kans dat Amerika's export de wereldmarkt wordt uitgeprijsd en dat de VS dit verkiezingsjaar nog dieper in de recessie terechtkomen. Duitsland waarschuwde president Bush niet met belastingverlaging en uitgavenverhoging de economische malaise te bestrijden. De gevolgen voor de wereldeconomie van dergelijke maatregelen zouden volgens Bonn veel ernstiger zijn dan de straffe rentepolitiek van de Bundesbank. Vandaag komen in de staat New York de ministers van financiën en de bankpresidenten van de G-7 bijeen om te praten over de wereldeconomie en wellicht over steun aan het GOS.

Jacques Attali, voorzitter van de ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, stelde deze week voor om de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) schuldverlichting te geven in ruil voor kernwapens. Duitsland kreeg deze week op de grote Hulpconferentie in Washington van president Bush een schouderklop voor zijn grote aandeel in de hulp aan het GOS. Duitsland meent dat het nu welletjes is. Het bracht deze week zijn exportkredieten voor het GOS met tweederde terug tot 5 miljard mark. Voor export naar vier republieken die zich nog niet bereid hebben verklaard om oude Sovjet-schulden over te nemen, verstrekt Bonn helemaal geen kredietgaranties.

De Balten hebben hun goud terug dat ze in 1940 hadden ondergebracht bij de Bank of England. Groot-Brittannië zal de drie republieken alsnog 300 miljoen gulden terugbetalen, in contanten of in goud.

In de Duitse staal dreigt alsnog een staking. Hernieuwde pogingen om de dreiging af te wenden mislukten deze week. Hetzelfde staat de Duitse banken en verzekeringsbedrijven te wachten. Inzet zijn de looneisen van de bonden, respectievelijk 6,7 en 10,5 procent extra. Het chemieconcern Akzo en de bonden verruilden deze week de collectieve vut voor een individuele regeling, een doorbraak in de Nederlandse cao's.

Wapengekletter was deze week in de Golfstaten te horen. Gekletter met het oliewapen, dan. De zes staten dreigen dat wapen in te zetten als de EG een milieubelasting op brandstoffen invoert. Die zou de oliestaten jaarlijks 15 tot 18 miljard dollar aan inkomsten schelen. Twee Golfstaten, waaronder 's werelds grootste olie-exporteur, Saoedi-Arabië, besloten deze week, in navolging van zes andere olielanden, hun olieproduktie te verminderen om de prijs voor hun belangrijkste exportprodukt omhoog te stuwen.

Een plan van de Europese Commissie om de energiemarkt in de EG te liberaliseren, een maatregel die volgens Brussel grote bedrijven tientallen miljarden ecu's bespaart, stuitte deze week op verzet van Nederland, dat bang is voor sterke concurrentie op zijn aardgasmarkt.

De omstreden Italiaanse zakenman Parretti hield, met zijn vrouw en drie kinderen, een persconferentie in Rome waar hij duidelijk maakte dat wat hem betreft de strijd om de Amerikaanse filmstudio MGM nog lang niet is gestreden. Hij voerde liever oorlog, ook al liep hij het risico te verliezen, zei de ex-kelner, die Churchill nog had bediend. Het Franse prikkelwaterbedrijf Perrier sloeg een overnamebod af van het Zwitserse Nestlé en de Franse bank Indosuez, die beiden worden gesteund door Frankrijks grootste voedselconcern BSN . Nestlés tegenstander in het gevecht is de Italiaanse Agnelli-groep (Fiat).

Om een gebaar te maken naar de Amerikanen heeft het Japanse Lagerhuis twee Buicks gekocht, de eerste buitenlandse auto's voor officieel gebruik voor het Japanse parlement. Opdat het Japanse volk het voorbeeld volge.