Schadeclaim milieu blijft op dertig jaar

DEN HAAG, 25 JAN. De verjaringstermijn voor schadeclaims wegens milieuvervuiling blijft dertig jaar.

Het kabinet wil via een wetswijziging op dit punt een uitzondering maken voor de maximale termijn van twintig jaar die is opgenomen in het Nieuw burgerlijk wetboek. De wijziging moet voorkomen dat veel vorderingen wegens bodemvervuiling per 1 januari of kort daarna zouden verjaren.