Schadeclaim Goldreyer van miljoenen

ROTTERDAM, 25 JAN. De Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer heeft schadeclaims ingediend van in totaal 225 miljoen gulden wegens smaad. Hij diende zijn claims in bij directeur dr. W.A.L. Beeren van het Stedelijk Museum in Amsterdam, de Amsterdamse kunsthistoricus prof.dr. E. van de Wetering, het Telegraaf-concern, The Wall Street Journal, Time Magazine en de Amerikaanse restaurateur Suzanne Schnitzer.

Goldreyer stelt dat hij in eer en goede naam is aangetast door berichten over de restauratie van het in 1986 vernielde schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III van zijn landgenoot Barnett Newman. Woordvoerders van het Stedelijk Museum en de gemeente Amsterdam bevestigden gisteren ontvangst van de schadeclaims, maar wilden verder geen commentaar geven. Volgens een gemeentewoordvoerster zijn ze onmiddellijk bij de gemeenteadvocaat in behandeling gegeven.

Van de Wetering zei gisteravond dat hij zojuist een vordering van 25 miljoen dollar bij de post had gevonden. Eenzelfde bedrag zou volgens een publikatie in de Courant Nieuws van de dag, het zusterblad van de Telegraaf, worden geëist van Beeren en van E. Bracht, hoofdrestaurateur van het Stedelijk. De Telegraaf wordt zelf aangesproken voor een bedrag van 10 miljoen dollar. Van de The Wall Street Journal en Time Magazine zou Goldreyer elk 15 miljoen dollar willen. Alleen de advocaat van The Wall Street Journal wilde dit bedrag bevestigen. “Wij zullen proberen Goldreyer ertoe over te halen zijn claim in te trekken”, aldus de advocaat. Goldreyer noch zijn New-Yorkse advocaat Klarsfeld was gisteren bereid tot commentaar.