Rusland gaat ingrijpend bezuinigigen op defensie

MOSKOU, 25 JAN. Het Russische parlement heeft gisteren haar goedkeuring gehecht aan een begrotingswet die aanzienlijke bezuinigingen met zich meebrengt, vooral op de defensieuitgaven. Ze worden verlaagd tot 4,5 procent van het Bruto Nationaal Produkt.

Het Russische parlement stemde na een fel debat, dat vele uren duurde, met 145 stemmen voor, 26 tegen en 15 onthoudingen, in met een begroting voor de eerste drie maanden van dit jaar. Deze begroting van 120 miljard roebel vertoont een tekort van 10,3 miljard roebel. Bij de presentatie ervan zei de minister van financiën, Jegor Gaidar, dat er noch aan de kant van de inkomsten noch aan die van de uitgaven veel te veranderen viel. “Het is een zeer conservatieve en harde begroting. Het is onmogelijk de inkomsten verder te verhogen of de uitgaven verder te beperken.”

Het leeuwedeel van de bezuinigingen is bij de uitgaven voor defensie gevonden. De uitgaven voor de aanschaf van militair materieel zullen worden teruggebracht naar een zevende van het huidige niveau. Minister Gaider kondigde overigens aan dat op de salarissen en de sociale uitgaven voor het defensiepersoneel niet bezuinigd zal worden, een kennelijke poging om het moreel van de militairen niet nog verder te ondermijnen. Waarnemers houden er overigens rekening mee dat de de richting die nu wordt ingeslagen uiteindelijk zal leiden tot een halvering van de mankracht van het leger. In het afgelopen jaar ging nog een kwart van de Russische uitgaven naar defensie.

Het is uiterst twijfelachtig of de uit het leger vertrekkende militairen in de civiele sector op korte termijn banen zullen kunnen vinden. De verwachting in dat over enkele maanden zeven tot acht miljoen van de 150 miljoen Russen zonder werk zal zijn, aangezien ook op de subsidies op de industrie drastisch wordt bezuinigd.

Minister Gaidar waarschuwde dat elk ander beleid tot hyperinflatie zou leiden. Hij zei nu te rekenen met een inflatie van 400 procent voor de eerste drie maanden van dit jaar. Hij noemde Rusland “economisch niet soeverein”. “Het dagelijks overleven van zijn burgers hangt af van de dagelijkse aankomst in de havens van 120 tot 130 ton graan”, aldus de minister. Hij waarschuwde als Rusland niet op de nu ingeslagen weg doorgaat, het de kans loopt geen krediet meer in het Westen te krijgen. “Op die manier zouden de mensen in maart, april zonder brood zitten en de regering zou geen enkele kans meer hebben om chaos te voorkomen.” (Reuter, AFP)