ramsj

Germain Bazin: Paradeisos. The Art of the Garden Gebonden, Bulfinch Press 1990, van ƒ 110,00 voor ƒ 39,90. De Boekenmarkt, Den Haag 070-3658226

Richard Dorment: Alfred Gilbert, Sculptor and Goldsmith Gebonden, Weidenfeld 1986, van ƒ 74,10 voor ƒ 43,00. The English Bookshop Amsterdam, 020-6264230

H.A. van Wijnen: De Kuip Paperback, Veen 1989, van ƒ 39,90 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

John Bartlett: The Dictionary of Americanisms Gebonden, Crescent Books 1989, goedkope herdruk ƒ 17,50. De Boekenmarkt, ook bij Scheltema, Holkema, Vermeulen Amsterdam.

Michael Young: The Metronomic Society Gebonden, Harvard University Press 1988, van ƒ 65,65 voor ƒ 19,90. Scheltema etc.

J.B. Christemeijer: Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht Gebonden, Repro 1986, van ƒ 39,90 voor ƒ 14,90 voor twee delen.

J.B. Christemeijer: Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht en in deszelfs omstreken Gebonden, Repro 1986, van ƒ 29.90 voor ƒ 9,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht 030-334973

Ronald Zoetbrood: Jan Duiker en het sanatorium Zonnestraal Paperback, Van Gennep 1985, van ƒ 26,80 voor ƒ 12,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam; ook bij De Slegte en De Verbeelding.

Lena Lencek, Gideon Bosker: Making Waves Paperback, Chronicle Books 1989, van ƒ 47,50 voor ƒ 22,50. De Slegte.

Germain Bazin: Paradeisos. The Art of the Garden

Gebonden, Bulfinch Press 1990, van ƒ 110,00 voor ƒ 39,90. De Boekenmarkt, Den Haag 070-3658226

De Franse kunsthistoricus Bazin, voorheen curator van het Louvre, ziet in de tuin een poging van de mens om zijn eigen paradijs te scheppen. De tuin is daarom een vorm van "hogere kunst'. Hij toont dit aan aan de hand van beschrijvingen van honderdzeventig beroemde tuinen uit de hele wereld, van oudheid tot heden. Zeer fraai geïllustreerd, met bibliografie en beknopte woordenlijst.

Richard Dorment: Alfred Gilbert, Sculptor and Goldsmith Gebonden, Weidenfeld 1986, van ƒ 74,10 voor ƒ 43,00. The English Bookshop Amsterdam, 020-6264230

Oeuvre-catalogus van Alfred Gilbert (1854-1935), een van de beroemdste Victoriaanse beeldhouwers. Boek verscheen ter gelegenheid van een tentoonstelling in The Royal Academy of Art. Met zeven inleidingen, een over de restauratie van de "Eros' op Piccadilly Circus, Gilberts bekendste beeld. Overigens leefde Gilbert 25 jaar lang in Brugge nadat hij in Engeland failliet was gegaan.

H.A. van Wijnen: De Kuip Paperback, Veen 1989, van ƒ 39,90 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

De geschiedenis van het Feyenoord-stadion, in de jaren dertig gebouwd door L.C. van der Vlugt die ook tekende voor de Van Nelle-fabriek in Rotterdam. ""Alle lof voor dit boek dat de rijke historie van de Kuip en zijn bewoners tot leven wekt'', oordeelde Herman Kuiphof indertijd. Veel foto's, mooi vormgegeven.

John Bartlett: The Dictionary of Americanisms Gebonden, Crescent Books 1989, goedkope herdruk ƒ 17,50. De Boekenmarkt, ook bij Scheltema, Holkema, Vermeulen Amsterdam.

Facsimile-heruitgave van een beroemd woordenboek uit 1848. Titel is een beetje misleidend, want naast Americanismen bevat deze lexicon ook woorden uit Noord-Engeland. Volgens Bartlett lag daar namelijk de oorsprong van veel Amerikaanse begrippen, zo betoogt hij in een uitgebreide inleiding. Veel van de (soms uitvoerige) trefwoorden zijn voorzien van een bron. Taalkundig en historisch interessant.

Michael Young: The Metronomic Society Gebonden, Harvard University Press 1988, van ƒ 65,65 voor ƒ 19,90. Scheltema etc.

Sociologische studie over hoe de maatschappij met het begrip tijd omspringt. Volgens de Britse wetenschapper Young doen we onszelf geweld aan door ons teveel aan te passen aan het ritme dat wordt bepaald door machine, bureaucraten en kalenders, in plaats van uit te gaan van ons bioritme. Indertijd goed ontvangen. Omvangrijk notenapparaat.

J.B. Christemeijer: Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht Gebonden, Repro 1986, van ƒ 39,90 voor ƒ 14,90 voor twee delen.

J.B. Christemeijer: Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht en in deszelfs omstreken Gebonden, Repro 1986, van ƒ 29.90 voor ƒ 9,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht 030-334973

Facsimile-heruitgave van drie wandelgidsjes, in klein formaat, uit respectievelijk 1836 en 1837. Tezamen geven ze een overzicht van de "voornaamste natuurschoonheden' uit die tijd in Utrecht en omstreken. Alleen de titel Landelijk Schoon is voorzien van een historische inleiding, waaruit onder meer blijkt dat kantoorbediende Christemeijer te boek staat als de eerste Nederlandse detective-schrijver. Aan ieder boekje is een uitgebreide index toegevoegd.

Ronald Zoetbrood: Jan Duiker en het sanatorium Zonnestraal Paperback, Van Gennep 1985, van ƒ 26,80 voor ƒ 12,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam; ook bij De Slegte en De Verbeelding.

De foto's zijn nogal grauw, maar duidelijk wordt wel waarom sanatorium Zonnestraal de geschiedenis in zou gaan als een van de hoogtepunten van het Nieuwe Bouwen. Architect Jan Duiker verwierf internationale roem met dit modelsanatorium, dat later zo werd verwaarloosd. Kunsthistoricus Zoetbrood over leven en werk van Duiker en de bouwgeschiedenis van Zonnestraal.

Lena Lencek, Gideon Bosker: Making Waves Paperback, Chronicle Books 1989, van ƒ 47,50 voor ƒ 22,50. De Slegte.

Over de ontwikkeling van het Amerikaanse badpak, van de 19de eeuw tot nu. Ofwel, zoals de flaptekst het uitdrukt: ""The revealing story of how skin went public in America''. Alle aspecten komen aan bod: de ontwerpers, produktie, maar ook de sociale en psychologische kanten van ""The Incredible Shrinking Suit''. Veel foto's natuurlijk, o.a. van Ronald Reagan in zwembroek.