Principe-akkoord over CAO voor binnenscheepvaart

In de binnenscheepvaart is een principe-akkoord bereikt over een 2-jarige CAO.

De prijscompensatie blijft gehandhaafd en de (circa 4000) werknemers krijgenloonsverhogingen van 1,5 procent per 1 januari 1992 en 1,5 procent per 1 januari 1993.