Plan voor referendum deelraad-binnenstad

AMSTERDAM, 25 JAN. Er moet nog voor de zomer in Amsterdam een referendum worden georganiseerd over de wenselijkheid van een deelraad voor de binnenstad. Een brief met het verzoek tot een dergelijke volksraadpleging zal maandag aan alle fracties in de Amsterdamse gemeenteraad worden verstuurd.

Daartoe werd gistermiddag besloten in een overleg tussen voormalig staatssecretaris en wethouder Jan Schaefer en verschillende vertegenwoordigers van bewoners en het bedrijfsleven uit de binnenstad.

De deelraad in de binnenstad is eerder geopperd als onderwerp voor een referendum. De gemeenteraad besloot echter vorige maand dat alle bewoners van Amsterdam in maart worden geraadpleegd over het autobeleid in de binnenstad.

Volgens een voordracht van het bestuurscollege van Amsterdam zou deze deelraad in 1994 verkozen moeten worden. Burgemeester Van Thijn heeft zich van deze voordracht gedistantieerd, mede omdat volgens hem onvoldoende steun bestaat onder de bevolking. De gemeenteraad heeft onder druk van de kritiek op de plannen het besluit tot het instellen van een deelraad-binnenstad verschoven tot na de discussie over regionale bestuursvormen in de Tweede Kamer, begin volgende maand.

Schaefer richtte enkele weken geleden een kieslijst op voor de geplande verkiezingen van de deelraad met als enig politiek agendapunt de opheffing van deze raad.

Met het voorstel hoopt hij volgens eigen zeggen “de openingen te benutten die er nu in de gemeenteraad zijn ontstaan.” De PvdA, Schaefers eigen partij, heeft zich inmiddels gevoelig getoond voor de protesten van bewoners en gebruikers van de binnenstad.

D66, na de PvdA de belangrijkste partij binnen de akkoordpartijen in de gemeenteraad, toonde zich tot nu toe de felste tegenstander van verder uitstel van de deelraad voor de binnenstad. De democraten menen dat een en ander een onwerkbare situatie in de gemeente veroorzaakt.