Mulder Boskoop verwerft 33,3 % in Van Mook Beheer

Mulder Boskoop, fabricant van betonmixers, betoncentrales en bandtransportinstallaties, heeft een belang van 33,3 procent verworven in het metaalverwerkingsbedrijf Van Mook Beheer.

Van Mook Beheer, eigendom van vijf broers Van Mook, is sinds 1988 meerderheidsaandeelhouder van Mulder Boskoop. De Van Mooks verwierven dit via aankopen ter beurze. Dit pakket is nu ondergebracht in Ten Have bv, welke vennootschap geen onderdeel is van Van Mook Beheer maar rechtstreeks toebehoort aan de gebroeders Van Mook. Het was de eerste geslaagde onvriendelijke overneming in Nederland. Twee van de vijf broers, L.G.M. van Mook en ing. A.L. van Mook, vormen nu de raad van commissarissen van Mulder Boskoop nadat twee andere commissarissen vlak na de overneming.

Volgens directeur K. Kranenburg heeft Mulder Boskoop tot de participatie in Van Mook besloten omdat de samenwerking tussen de beide bedrijven tot nu toe goed verloopt. De 33,3 procent deelneming is volgens Kranenburg “mede op uitdrukkelijk verzoek van de ondernemingsraad van Mulder Boskoop tot stand gekomen”.

Van Mook Beheer is gevestigd in Oosterhout en verhuurt onroerend goed en machines. Het bedrijf heeft een omzet van ongeveer 50 miljoen gulden en telt 200 personeelsleden. Mulder Boskoop zag haar omzet in de eerste helft van het afgelopen jaar toenemen met 73 procent tot 301.000 gulden bij een omzet van 10,3 miljoen gulden. Eind 1990 had Van Mook 92 werknemers.