Meevaller voor minister Waigel; Recordwinst bij Bundesbank van 20 miljard mark

BONN, 25 JAN. De Duitse Bundesbank heeft vorig jaar de hoogste winst uit haar geschiedenis behaald, namelijk 20,3 miljard mark. Van deze winst, die mede het gevolg is van de hoge rente waartegen geld aan banken beschikbaar werd gesteld, zal 19 miljard naar het ministerie van financiën worden overgemaakt.

Minister Waigel (CSU, financiën) had voor dit begrotingsjaar maar zeven miljard mark aan winstafdracht van de Bundesbank ingeboekt. Wil hij de 19 miljard echt krijgen moet hij echter wel beloven dat hij dat geld niet voor extra uitgaven maar voor aflossing van schulden zal gebruiken, zo luidt een voorwaarde van de centrale bank.

De hoge winst van de Bundesbank is niet Waigels enige meevaller. Ook zijn begrotingstekort over 1991 valt 9,6 miljard mark lager uit dan was geraamd. Het zal dank zij extra belastingontvangsten van 1,1 en bezuinigingen van 8,5 miljard uitkomen op 52,1 miljard. De totale uitgaven van de federale Duitse overheid beliepen vorig jaar 401,8 miljard in plaats van de begrote 410,3 miljard. Aan belastingen kwam 317,9 miljard binnen. In deze opsomming zijn overigens niet de uitgaven van lagere overheden, het Fonds voor de Duitse eenheid (115 miljard) en de tekorten van het Treuhand-instituut (op weg naar 200 miljard) opgenomen, zoals de oppostionele SPD ook gisteren nog eens beklemtoonde. Volgens Waigel blijkt niettemin dat hij op het goede spoor zit en dat de enorme geldtransfers naar de vroegere DDR (vorig jaar zo'n 150 miljard) goed worden verwerkt.

Dat het beeld genuanceerd is bleek ook uit de economische prognose voor 1992 van het ministerie van economische zaken, waarover het Duitse kabinet gisteren heeft vergaderd. Daarin wordt een inflatie van circa 5 procent en een zwakkere groei van het bruto nationaal produkt in West-Duitsland van 1 tot 1,5 procent voorzien (1991: 3,5). In de vroegere DDR gaat de groeilijn echter voor het eerst omhoog, namelijk met 10 procent (heel Duitsland gemiddeld: 2).

In Oost-Duitsland zal de officiële werkloosheid echter eind '92 zo'n 17 procent van de beroepsbevolking belopen (nu 11), zonder dat de bijna één miljoen korter werkenden (vaak 0 uur) of werkverschaffingsprojecten van de overheid daarin zijn meebeschouwd. In West-Duitsland zal er nog circa 1 procent extra banen ontstaan (nu ruim 27 miljoen). Per eind volgend jaar wordt een werkloosheidspercentage van 8 verwacht. De particuliere consumptie stijgt in West-Duitsland met 1,5 tot 2 procent, in Oost-Duitsland met 2 tot 4 procent. In Oost-Duitsland zullen de investeringen sterk toenemen, met percentages boven 20 in de bouw en de industrie.