Lubbers tegen overhaasten van "plan-Simons'

DEN HAAG, 25 JAN. Minister-president Lubbers vindt zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid bij de invoering van de stelselherziening in de gezondheidszorg (plan-Simons). Dit zei de premier gisteren na afloop van de ministerraad.

Volgens Lubbers is invoering van het plan-Simons tijdens de lopende kabinetsperiode “wenselijk, maar het moet niet”.

Staatssecretaris Simons (PvdA) zei onlangs in een interview met Vrij Nederland dat Lubbers te vaak op de rem is gaan staan in de discussie over de invoering van de stelselherziening. De premier zou de positie van het CDA teveel in het oog hebben gehouden.

Deze week hebben de premier en de staatssecretaris in een gesprek het geheel van de stelselwijziging de revue laten passeren en de commotie die deze maand is ontstaan toen bleek dat de meeste particuliere ziektekostenverzekeraars hun premies niet hebben verlaagd. Lubbers bleek daar enig begrip voor te hebben gelet op de onduidelijkheden over het nieuwe stelsel. “Omdat er nog zoveel onzekerheden zijn, is het begrijpelijk dat de verzekeraars op safe spelen”, zei de premier. Hij noemde het daarom “verstandig” dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek instelt omdat dat duidelijkheid over de premies moet bieden.

Lubbers heeft Simons ervan proberen te overtuigen dat zijn opstelling niet door partijpolitieke motieven is ingegeven, maar uit zakelijke overwegingen. Volgens Lubbers dateert zijn pleidooi om niet overhaast te werk te gaan bij de invoering van het plan-Simons al van voor de behandeling in de Eerste Kamer eind vorig jaar. “De problemen kwamen al eerder aan het licht bij de interne analyse door het kabinet”, aldus de minister-president.

Hij verklaarde zich nog immer voorstander van de stelselwijziging. “Maar ik heb vorig jaar gezegd dat voorzichtig invoeren wel eens tot sneller succes zou kunnen leiden dan een snelle invoering”, aldus Lubbers, die het “buitengewoon vervelend” noemde dat er nu zoveel tegenstand is tegen de invoering van het plan Simons. Volgens Lubbers is politieke helderheid alleen niet genoeg zolang er geen duidelijkheid is over de uitvoering in de praktijk.