Kerstkaarten in Madrid ver na nieuwjaar

MADRID, 25 JAN. De tweede helft van januari heeft een feestelijk tintje in Madrid. Vanaf de vijftiende beginnen de kerstkaarten te arriveren. Tweemaal daags bezorgt de postbode hartelijke groeten van verre vrienden en bekenden, soms voorzien van dennegroen en arreslee en meestal ook van goede wensen voor het nieuwe jaar. De data van partijen en recepties zijn echter al weken gepasseerd en dat wil een aanvankelijk goed humeur nog weleens bederven. De champagne is er ongetwijfeld al verschaald, de pasteitjes verpapt en opgeruimd.

De hoofdstad van Spanje kampt met een bezorgachterstand van tien miljoen poststukken die vóór kerstmis op de bus zijn gedaan, hebben de vakbonden van het postpersoneel op 20 januari bekend gemaakt. Een week eerder lagen er nog 20 miljoen kaarten, brieven en paketten op bezorging te wachten en omdat Madrid een knooppunt is in de distributie, treft de vertraging grote delen van het land. Volgens de directie van de posterijen wordt er reuze overdreven en is er slechts even een stuwmeer van vier miljoen stukken geweest, terwijl zelfs op dat moment de vertraging niet meer dan anderhalve dag bedroeg.

Dit spel van welles-nietes wordt ieder jaar rond de feestdagen opgevoerd, met als inzet de omvang van de extra sorteerploegen die zouden moeten worden aangesteld. Iedere consument kan echter aan de hand van het poststempel op de ontvangen correspondentie zien, dat in ieder geval de directie het niet erg nauw met de waarheid neemt.

Wat de hondepoep is voor Nederlandse schrijvers van columns en ingezonden brieven is het slechte functioneren van post en telefoon in Spanje. Een lid van de Koninklijke Academie betoogde deze week in het conservatieve dagblad ABC dat een gezond briefverkeer van levensbelang is voor het voortbestaan van een beschaafde maatschappij en voerde de slechte dienstverlening terug op een fundamenteel gebrek aan respect voor de burger. Een hoofdartikel in het links-liberale El Pais sprak de posterijen aan op hun streven een brief tussen twee steden binnen 24 uur te bezorgen. Volgens een eigen opgave lukt dat in meer dan de helft van de gevallen, terwijl 83 procent van de andere helft er binnen 48 uur is.

De redactie van de ingezonden brieven-rubriek heeft andere ervaringen: post uit de provincie doet er gemiddeld meer dan drie dagen over, maar zes komt ook voor. Het 24 uurs-streven voor interlokaal briefverkeer geldt trouwens in heel Europa en blijkt dan ook door de Britse Royal Mail aan een vergelijkend onderzoek te zijn onderworpen. Daaruit bleek dat de Spaanse post slechts in 21 procent van de gevallen aan zijn pretentie wist te voldoen, tegen 48 in Frankrijk, 77 in Duitsland en 80 in het Verenigd Koninkrijk.

De Spaanse overheid heeft onlangs met haar eigen, semi-zelfstandige Telefonica een formeel contract voor de verzorging van het telefoonverkeer gesloten waarin strenge boetes zijn vastgesteld voor het geval de firma een bepaald serviceniveau niet weet te halen. Wordt de wachtlijst voor een aansluiting te lang, dan kost dat het bedrijf van nu af aan een flinke som geld. Voor de posterijen is zo'n regeling helaas nog niet in de maak. Volgens het hoofdartikel in El Pais heeft bijna tien jaar socialistische bewind het land veel verbeteringen op macro-economische gebied gebracht. Maar de dienstverlening door nutsbedrijven is er rampzalig op achteruitgaan.

Bijna overbodig daaraan toe te voegen: de treinen rijden in Spanje ook niet op tijd.