Kabinet blijft bij Tracéwet met snelle procedure

DEN HAAG, 25 JAN. Het kabinet houdt vast aan de Tracéwet en de versnelling van de procedures voor de aanleg van wegen en spoorwegen die daarin is voorzien. Ondanks de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel zal het binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Dit liet premier Lubbers gisteren na de vergadering van de ministerraad weten. Door een aantal procedures tegelijkertijd te laten verlopen, daalt de gemiddelde voorbereidingstijd voor een (spoor)weg van 91 maanden naar 54 maanden, aldus Lubbers. Hij zei dat het kabinet wel op enkele punten tegemoet is gekomen aan het advies van de Raad van State. De premier stelde dat de rechtsbescherming die de burger nu heeft - en dus diens mogelijkheden om bezwaar te maken tegen plannen - niet door de Tracéwet wordt aangetast.

De huidige werkwijze, waarbij de minister van verkeer en waterstaat eerst een voorlopig tracé vaststelt en daarna de gemeenten en provincies aan bod komen, noemde Lubbers “niet zo erg produktief”. Het rijk stelt een plan vast en staat dan geruime tijd buiten spel, in afwachting van de stappen die op provinciaal en gemeentelijk niveau moeten worden gezet. Volgens Lubbers raken burgers “niet helemaal ten onrechte geïrriteerd”, wanneer zij van plannen kennis kunnen nemen, maar dan nog geruime tijd moeten wachten voordat zij formeel hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Door de procedures meer op elkaar af te stemmen is een integrale afweging van de voor- en nadelen van een plan beter mogelijk, aldus de premier.

De Tracéwet wordt van belang geacht voor de aanleg van de hoge-snelheidslijn voor treinen tussen Amsterdam en de Belgische grens en voor de Betuwelijn, de spoorverbinding voor goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Beide projecten staan hoog op het lijstje van het kabinet van investeringen die gedeeltelijk uit extra aardgasbaten kunnen worden betaald. Tegen beide plannen bestaan veel bezwaren vanuit de bevolking en van de kant van lagere overheden.

Het kabinet presenteert binnenkort het voorontwerp van een wet die het rijk meer mogelijkheden moet bieden beslissingen die voor het milieu van belang zijn, door te drukken. Dat geldt bijvoorbeeld de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie, waarover in een regio grotendeels overeenstemming bestaat, maar die nog stuit op bezwaren van de gemeente waar zij zou moeten komen. Dit voorstel wordt in de wandeling al de "nimby-wet' genoemd, waarbij nimby staat voor not in my backyard.