Inspectiedienst blijft voorlopig in Kerkrade

DEN HAAG, 25 JAN. De Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij blijft voorlopig gevestigd in Kerkrade. Dit heeft minister Bukman gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister was vorig jaar geadviseerd het hoofdkantoor van de AID naar de Randstad te verplaatsen wegens het gebrekkige functioneren van deze dienst. Onderzoekers van de Leidse universiteit en het organisatiebureau Twijnstra en Gudde hadden geconcludeerd dat de grote afstand, zowel letterlijk als figuurlijk, van het hoofdkantoor tot het departement in Den Haag hiervan een van de oorzaken is. De AID is onder meer belast met de visserijcontrole en het tegengaan van mestoverschotten.

Bukman vindt het onjuist nu te besluiten tot overplaatsing van het hoofdkantoor, omdat er sprake van is dat de AID wordt samengevoegd met de Economische Controledienst (ECD), een onderdeel van het ministerie van economische zaken. Pas als er duidelijkheid is over een eventuele samenvoeging dan wel samenwerking van de AID met de ECD, is er volgens Bukman opnieuw aanleiding na te gaan of verplaatsing van het hoofdkantoor naar een meer centraal in het land gelegen plek noodzakelijk is.

De stuurgroep die over de vestigingsplaats in december een advies uitbracht, was verdeeld, maar adviseerde in meerderheid tot verhuizing uit Kerkrade. Dat leidde eind vorig jaar op het hoofdkantoor, waar 90 van de 600 AID'ers werken, tot grote onrust. De dienstcommissie (ondernemingsraad) van de AID keerde zich tegen de verhuizing en de ambtenarenbonden schortten uit protest het overleg met het ministerie op.

Het AID-kantoor is in het begin van de jaren tachtig, als onderdeel van de spreiding van de rijksdiensten en ter bevordering van de werkgelegenheid in Limburg, van Den Haag naar Eijgelshoven en vervolgens Kerkkrade verplaatst.