Gouden Eeuw kan weer op geschiedenisexamen

ROTTERDAM, 25 JAN. Met ingang van het schooljaar 1993 / 94 kunnen geschiedenisexamens ook gaan over de Gouden Eeuw en de Tachtigjarige Oorlog. Tot nu toe beperkten deze examens zich tot twee onderwerpen uit de periode na 1917, en was een Nederlands onderwerp niet verplicht.

Het nieuwe examenprogramma voor geschiedenis en staatsinrichting is tot stand gekomen op verzoek van leraren en historici die vonden dat in het voortgezet onderwijs te veel nadruk ligt op de moderne geschiedenis. Volgens J. van der Leeuw van de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland is dit een reactie op de situatie van voor 1968, toen de huidige examenregeling van kracht werd. Vóór 1968 kwam veel geschiedenisonderwijs juist nauwelijks aan de twintigste eeuw toe. De nieuwe examenregeling moet het evenwicht herstellen. Meer nadruk op de vaderlandse geschiedenis is volgens Van der Leeuw nodig als tegenwicht voor de oprukkende internationalisering.

In de nieuwe examenregeling worden 21 zogeheten "themavelden' vermeld, waaruit onderwerpen kunnen worden geput. Behalve de Gouden Eeuw en de Tachtigjarige Oorlog zijn dit onder meer het ontstaan van de industriële samenleving in Nederland, de identiteit en invloed van de islam, revoluties en vrijheidsoorlogen en de veranderende positie van de vrouw.

Voor 1993 staan op het examenprogramma "Duitsland van 1870 tot nu' en "Nederland na 1948'. De onderwerpen gelden voor twee jaar. Overigens verwacht Van der Leeuw dat zo lang geschiedenis een keuzevak is, “het historisch besef in Nederland niet echt zal verbeteren”.