Esso investeert 350 mln in hydrocracker

ROTTERDAM, 25 JAN. Esso Nederland heeft besloten zijn raffinaderij in de Rotterdamse Botlek verder te moderniseren met een Hydrocracker die 350 miljoen gulden zal kosten. De installatie die in 1994 klaar moet zijn, zal per jaar 2 miljoen ton hoogzwavelige, zware olieprodukten omzetten in nagenoeg zwavelvrije brandstoffen als dieselolie voor auto's en grondstof voor de chemische industrie.

Esso speelt met de nieuwe investering in op de marktvraag naar meer "lichte' en schone brandstoffen. “Hoewel de verhoogde milieuheffing op brandstoffen de competiviteit van de Nederlandse raffinage-industrie heeft aangetast, vertrouwt Esso erop dat op termijn de Nederlandse overheid de concurrentiepositie van deze industrie niet zal benadelen”, aldus het bedrijf. De benodigde vergunningen voor de hydrocracker zijn aangevraagd en binnenkort brengt Esso een Milieu-effect rapportage uit.

Hydrocracking is een bewezen technologie die in Nederland nog niet wordt toegepast. Ook Shell heeft plannen om zijn raffinaderij in Pernis met een hydrocracker uit te rusten. Het moederbedrijf van Esso, de Amerikaanse oliegigant Exxon, heeft in Canada en de Verenigde Staten 6 hydrocrackers in bedrijf. Met de Nederlandse installatie zal de Esso-raffinaderij 99 procent van alle zwavel uit de ruwe aardolie verwijderen.

Esso heeft in Rotterdam al een zogenoemde Flexicoker-installatie die de zwaarste olieresten na het eerste raffinageproces omzet in lichte brandstoffen. Volgens de woordvoerder van het concern onstaat naast dit proces nog een stroom hoog-zwavelhoudende "zware nevenprodukten' van 2 miljoen ton per jaar die nu nog wordt geëxporteerd en aan de chemische industrie verkocht. Door behandeling in de hydrocracker wordt die stroom omgezet in waardevolle brandstoffen, waardoor ook de voeding voor de chemische industrie veel milieuvriendelijker zal worden.

Bij dit procédé, genaamd hydroconversie, worden zware oliedelen in een reactor vermengd met waterstof. De moleculen worden met behulp van een katalysator aan elkaar verbonden en vervolgens weer gescheiden, waardoor lichte moleculen ontstaan. Tegelijkertijd verbindt de waterstof zich met zwavel. Uit die verbinding ontstaat zwavelwaterstof dat wordt gescheiden in nagenoeg zwavelvrije brandstoffen en zwavel. De waterstof wordt weer in de hydrocracker gebruikt en de zwavel wordt verkocht aan de chemische industrie die er nuttige produkten van maakt.