Er wordt bij het uitleggen van een ...

Er wordt bij het uitleggen van een wetenschappelijke theorie vaak vergeten dat een voorbeeld meer zegt dan tien formules.

Eric Verschuur, Technische Universiteit Delft.

Om het autorijden tegen te gaan, dienen de parkeertarieven te worden verlaagd.

M.C. van der Leeden, Technische Universiteit Delft.

Het beleid van de NS om zoveel mogelijk mensen per trein te laten reizen wordt in het spitsuur uitgevoerd door zoveel mogelijk mensen in een trein te laten reizen.

Marleen Velming, Vrije Universiteit Amsterdam.

De hogere werkdruk in de gezondheidszorg heeft tot gevolg dat de verpleegkundige op de hulpvraag van de patient al weglopende zegt dat hij eraan komt.

J.F. Tonnis Bos, Technische Universiteit Delft.

Er wordt vaak vergeten dat niet 'hergebruik' maar 'terugdraaien' de letterlijke vertaling is voor recycling.

D. Verdoes, Technische Universiteit Delft.