Bush wil groot deel van strategische kernwapens kwijt

WASHINGTON, 25 JAN. De Amerikaanse regering overweegt drastisch te snoeien in het aantal raketten met meervoudige kernkoppen, de zogeheten MIRV's. Deze raketten die tien onafhankelijk te richten koppen kunnen vervoeren, vormen het leeuwedeel van de lange-afstandsraketten waarover de Verenigde Staten beschikken. Volgens Amerikaanse regeringskringen zou president Bush komende dinsdag in zijn State of the Union voor het Amerikaanse Congres ingrijpende reducties willen aankondigen van dit type wapens, dat zowel te land als op onderzeeërs is gestationeerd.

Volgens de New York Times, die als eerste melding maakte van de plannen, zou een deel van de reducties eenzijdig worden doorgevoerd, terwijl een ander deel van de beperking afhankelijk gemaakt zou worden van de reacties van de kant van de vier mogendheden op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie met intercontinentale kernraketten, Rusland, de Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland.

De krant haalt medewerkers van het ministerie van defensie aan die zeggen dat het Pentagon de plannen voor produktie van de meeste nieuwe wapens in de ijskast heeft gezet. In veel gevallen zal volstaan worden met de ontwikkeling van een proefmodel, dat in produktie kan worden genomen als dat nodig mocht blijken.

Van officiële zijde is geen commentaar gegeven op de berichten. Maar een woordvoerder van van het Pentagon, Bob Hall, zei dat Bush “enige zaken over dit onderwep zal hebben te zeggen in zijn State of the Union”.

In het kader van het met de Sovjet-Unie in 1991 gesloten START-akkoord werd het arsenaal strategische wapens van de Verenigde Staten teruggebracht van 12.000 naar 10.000, terwijl de Sovjet-Unie beloofde van 10.000 naar 8.000 terug te gaan. De nieuwe reducties zouden veel verder gaan. Eerder zijn in het Amerikaanse Congres al pleidooien gehoord om de omvang van de strategische bewapening van de Verenigde Staten terug te brengen tot 5.000 of lager.

Waarnemers wijzen erop dat het inbrengen van de op onderzeeërs gestationeerde kernraketten kennelijk bedoeld is als aansporing aan het adres aan de vier republieken met kernwapens van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten om het overgrote deel van hun te land gestationeerde strategische kernmacht te ontmantelen. Daarbij denken de Amerikanen vooral aan de SS-18 en de SS-24, die elk tien kernkoppen kunnen vervoeren.

Tot dusver hebben de Verenigde Staten de op onderzeeërs gestationeerde kernwapens nooit in reducties willen betrekken. Op dat laatste terrein hebben de Amerikanen altijd een grote technische voorsprong op de Sovjet-Unie gehad. (Reuter, AP)