Bouw genformeerd over vastlopen CAO-gesprek

De bouwbonden FNV en CNV zullen de bouwvakkers informeren over het vastlopen van de CAO-onderhandelingen voor de bouwnijverheid (240.000 werknemers).

Van acties is nog geen sprake. Het overleg liep deze week vast, omdat de werkgeversorganisatie AVBB vasthoudt aan het inleveren van geld en vrije tijd bij ziekte.