Blydenstein stelt verwachting naar beneden bij

Het operationele resultaat van Blydenstein-Willink (raambekledingsprodukten) is vorig jaar achtergebleven bij de verwachtingen die in augustus van dat jaar zijn uitgesproken. Toen dacht men aan een resultaat van ruim 14 miljoen gulden. Blydenstein denkt nu dat het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting circa 11 miljoen gulden zal bedragen tegen 13,7 miljoen gulden in 1990.

Het achterblijven van de bedrijfsresultaten vond met name plaats in november en december. Tegenvallende orderontvangsten en uitstel op verzoek van afnemers waren de belangrijkste oorzaken voor de lagere resultaten. Het bedrijf komt op 10 maart met de definitieve jaarcijfers.