Alrenta en Aldollar stijgen 16,2 procent

Het internationale obligatiefonds Alrenta van ABN Amro Bank, heeft in het beursjaar 1991 een uitstekend resultaat behaald door de relatief hoge rente en valutawinsten. De beurskoers steeg 16,2 procent tot 189,30 gulden. Het eigen vermogen van het fonds ging met 232 miljoen gulden omhoog naar 1,4 miljoen.

Het fictief rendement dat Nederlandse particuliere aandeelhouders voor de inkomstenbelasting 1991 moeten aangeven bedraagt per aandeel 1,00 gulden (0,617 %). Een woordvoerster deelde mede dat over het belastingjaar 1992 het fictief rendement naar alle waarschijnlijkheid op de volle 6 % zal uitkomen.

Aldollar, het exclusief in dollar-obligaties beleggende fonds van ABN Amro, zag vorig jaar zijn beurskoers stijgen eveneens met 16,2 procent van 22,80 naar 26,50 dollar. Het fondsvermogen steeg met 9 miljoen dollar naar 67,5 miljoen dollar. Naast de relatief hoge rente-inkomsten hebben koerswinsten bijgedragen aan het resultaat van beide obligatiefondsen. Het fictief rendement op aandelen Aldollar over 1991 bedraagt 1,72 gulden (4,626 %) terwijl ook hier, evenals bij Alrenta over 1992 op de volle 6 % mag worden gerekend.

Zowel Alrenta als Aldollar keren geen dividend uit aan aandeelhouders en voegen het saldo winst jaarlijks toe aan het fondsvermogen, reden waarom Nederlandse aandeelhouders onder de hier geldende "fictief rendement' regeling vallen.