Winst Gelderse Papier stijgt 22 pct

De winst van de Gelderse Papiergroep uit Apeldoorn is vorig jaar met 22 procent toegenomen, maar de onderneming acht het onzeker of het goede resultaat dit jaar wel kan worden gehandhaafd.

De winst steeg van 13,1 miljoen gulden over 1990 tot 16 miljoen gulden over 1991 of per aandeel van 12,65 tot 14,94 gulden.

In het winstcijfer van het afgelopen jaar zijn buitengewone lasten van 3,2 miljoen vóór belasting (1990: nihil) begrepen. Het bedrijfsresultaat ging van 34 miljoen naar 42,6 miljoen gulden en de kasstroom (winst plus afschrijvingen) van 35 miljoen naar 39,3 miljoen gulden. De omzet verminderde van 453 miljoen tot 425 miljoen gulden.

Alle sectoren van Gelderse Papiergroep hebben aan de “belangrijke verbetering” van het resultaat bijgedragen.

Dit jaar zal de druk op de papierprijzen nog aanhouden. De daling van grondstofkosten lijkt inmiddels tot staan gekomen. Hierdoor is het onzeker geworden of het goede resultaat van 1991 kan worden geëvenaard, zo deelt de raad van bestuur mede. Certificaten Gelderse Papiergroep worden verhandeld op de parallelmarkt.