Wiel Kusters in Limburg benoemd tot hoogleraar

Dr. J.H.W. (Wiel) Kusters (44) is benoemd tot hoogleraar Algemene en Nederlandse Letterkunde bij de faculteit Algemene Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg.

Kusters is al drie jaar als bijzonder hoogleraar aan de Maastrichtse universiteit verbonden. Zijn leerstoel Algemene en Nederlandse Letterkunde werd tot nu toe bekostigd door de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (SWOL). De leerstoel was een uitvloeisel van Limburgs ijveren voor een letterenfaculteit in Maastricht. Voorvechters van de faculteit, waaronder ook Kusters zelf, citeerden met liefde Albert Verwey, die op zijn beurt weer op Hendrik van Veldeke zinspeelde: “Noch in Vlaanderen, noch in Brussel, maar in Limburg begon onze dichtkunst. Niet ter bevrediging van de gewestelijke trots, maar ter verkrijging van een juist inzicht in het ontstaan van onze letteren, is het gewenscht die waarheid in het oog te houden.

Kusters werd geboren in Kerkrade en studeerde Nederlands in Nijmegen. In 1978 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel "Een oor aan de grond'. Vooral in zijn vroege werk speelt zijn afkomst - zijn vader was mijnwerker - een belangrijke rol. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een bijzonder productieve literair criticus en essayist. In 1986 promoveerde Kusters op een proefschrift over de poëzie van Gerrit Kouwenaar. Een jaar later trad hij toe tot de redactie van De Gids.