Voortbestaan slachterij in Ede is nog onzeker

EDE, 24 JAN. Over het voortbestaan van Stroombergs exportslachterij en vleeswarenfabriek in Ede (160 werknemers) zal waarschijnlijk maandagochtend uitsluitsel gegeven kunnen worden. Dat heeft bewindvoerder J.A.M. Keijser gisteren meegedeeld aan personeel en vakbonden. Volgens Keijser is hij nog steeds in gesprek met gegadigden voor de slachterij. Die zouden geïnteresseerd zijn in de overname van het slachtquotum van Stroomberg, dat bij sanering ongeveer 7,5 miljoen gulden op kan brengen.

Bestuurder F. Kagie van de Voedingsbond FNV betwijfelt ten zeerste dat Keijser nog gegadigden heeft: “Ik geloof er geen moer van. Maar elk uitstel van de beslissing is welkom. Dan hebben we tot maandag om met de mensen uit de sector over een goede regeling voor het personeel te praten.”

Volgens Kagie zal de bewindvoerder de handen vol hebben aan een veel nijpender probleem. “Hij moet in het weekend varkens zoeken. Er is geen aanvoer meer. Als Keijser geen varkens vindt is het maandag in ieder geval afgelopen.”

Bij de slachterij in Ede is de afgelopen week al op halve kracht gewerkt bij gebrek aan voldoende varkens. Sinds vorige week door het bedrijf surséance van betaling werd aangevraagd leeft het personeel in het ongewisse over de toekomst. Vakbonden en bewindvoerder gaan er van uit dat het bedrijf binnenkort toch de poorten moet sluiten. Zij proberen de levensduur van het bedrijf slechts te rekken om zo binnen de binnenkort geldende saneringsregeling voor varkensslachterijen te vallen. Die kan tenminste de uitvoering van een sociaal plan mogelijk maken. De bonden proberen een "moreel beroep' op de slachterijsector te doen om de problemen bij Stroomberg te helpen oplossen. Kagie: “Maar dat valt niet mee, Stroomberg heeft een slechte .” De bonden doen ook al pogingen het personeel bij slachterijen elders in de regio onder te brengen. “Er zijn mogelijkheden”, aldus Kagie, “er is vraag naar mesvaardige mensen. Maar er blijft een vrij grote groep die niet herplaatsbaar is.”

Stroomberg is onderdeel van het Britse Union International, dat zelf in grote moeilijkheden verkeert. Kagie is laaiend over de manier waarop het Britse en Nederlandse management momenteel met het personeel omgaan. "Het is schandalig wat hier gebeurt. Er is nog niemand van het management die de mensen enige informatie gegeven heeft."