Verbod treft teelt bollen en aardappelen

DEN HAAG, 24 JAN. De teelt van aardappelen en bloembollen in Nederland dreigt onmogelijk te worden als de overheid de stoffen Maneb en Mancozeb in gewasbeschermingsmiddelen volgend jaar verbiedt. Deze schimmelbestrijders zijn al ruim dertig jaar op de markt zonder adekwaat alternatief en komen in ongeveer 120 produkten voor. In 1990 werd voor bijna twee miljard gulden aan aardappelen geëxporteerd.

De Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB), die de registratie regelt van herbiciden, insecticiden en fungiciden, heeft de betrokken fabrikanten laten weten dat stoffen met Maneb en Mancozeb per 1 januari van het volgend jaar niet meer door aardappel- en bollentelers mogen worden gebruikt. Uit onderzoek van de producenten blijkt dat telers van uiteenlopende produkten beide bestrijdingsmiddelen onmogelijk kunnen missen. Een verbod zou de teelt van aardappelen en bloembollen praktisch onmogelijk maken.

Staatssecretaris Gabor (landbouw, visserij en natuurbeheer) heeft afgelopen zaterdag bij de opening van de Landbouw RAI een lijst bekendgemaakt van negentig gewasbeschermingsmiddelen die volgend jaar verboden zullen zijn bij 500 toepassingen. Maneb en Mancozeb komen voor deze toepassingen op die lijst niet voor, maar de fabrikanten kregen vorige week een brief van de CTB waarin deze twee stoffen wel worden genoemd.