Vakbonden niet bang dat Vut zal verdwijnen

ROTTERDAM, 24 JAN. De vakbonden verwachten niet dat op korte termijn meer collectieve regelingen voor vervroegd uittreden (Vut) zullen worden afgeschaft, zoals gisteren bij het chemieconcern Akzo is overeengekomen.

Wel houden ze er rekening mee dat de collectieve leeftijdsgrens in de bestaande Vut-stelsels geleidelijk plaats zal maken voor een variabele ingangsleeftijd en verruiming van de mogelijkheden om met deeltijd-Vut te gaan.

Dit blijkt uit reacties van enkele bonden op het akkoord dat Akzo gisteren bereikte met de vakbonden op de collectieve Vut in tien jaar (tussen 1997 en 2006) geleidelijk af te schaffen en te vervangen door een "spaarregeling' voor vervroegd uittreden op individuele grondslag. “De druk om aan de Vut te morrelen zal na Akzo wel toenemen, maar de afschaffing van de Vut ligt nergens als formeel onderhandelingspunt op tafel. Het is dan ook onzin om van een doorbraak te spreken”, aldus D. Terpstra, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de Industrie- en Voedingsbond van het CNV.

Uit verschillende sectroren en bedrijven krijgen de bonden “wel signalen” dat er “iets met de Vut” zou moeten gebeuren. Maar dat gaat dan meestal over verhoging van de collectieve leeftijdsgrens, wijziging van het uitkeringespercentage (bijvoorbeeld een lagere uitkering naarmate de werknemer eerder met Vut wil) of aanpassing van de verdeling van de stijgende Vut-lasten. Zo stellen de werkgevers in de metaalnijverheid zich in het komende CAO-overleg op het standpunt dat zij geen bezwaar hebben tegen handhaving of uitbreiding van de bestaande Vut-regeling, mits de kosten voor de werkgever niet uitstijgen boven 2 procent van de loonsom.

Bij grote concerns, waar de Vut-leeftijd meestal op 60 jaar ligt, staat afschaffing nergens op de agenda voor het komende CAO-overleg. Wel heeft Unilever informeel laten weten met de bonden te willen overleggen over “de weg terug”. Bij Philips wordt nauwelijks gebruikt gemaakt van de Vutregeling, omdat oudere werknemers door de reorganisaties van de afgelopen jaren meestal al eerder zijn afgevloeid. Het chemieconcern DSM, waar het CAO-overleg volgende maand start, wilde vanmorgen niet zeggen of aan de bonden wijziging van zijn Vut-stelsel zal worden voorgesteld.