Rectificatie

Bij het artikel over de tentoonstelling van Marcel Broodthaers in Parijs (CS 17 januari) staat dat de prijs van de catalogus ƒ 20,- bedraagt. Dit is onjuist, de prijs is ƒ 128,-