Opmars dollar gestuit

De Amerikaanse dollar heeft zich in de afgelopen dagen binnen een smalle marge ten opzichte van de Europese valuta bewogen.

Valutahandelaren waren bevreesd voor nieuwe interventies door de Fed en de Japanse centrale bank, die een verdere appreciatie van de dollar zouden moeten voorkomen. Bovendien verwachten velen dat de G-7 conferentie tijdens het komende weekeinde de wenselijkheid van een sterkere Yen zal bevestigen. De eerste geruchten over dit beraad ontstonden op 9 januari en droegen de boodschap, dat de dollar te goedkoop was geworden ten opzichte van de Franse franc en het Pond Sterling, waardoor de concurrentiekracht en daarmee de kansen op groeiherstel van deze door stagnerende economieën geplaagde landen waren verminderd. Toen op 10 januari een zeer gunstig werkgelegenheidscijfer werd gepubliceerd, In de voormalige Sovjet-Unie onenigheid uitbrak over de Zwarte Zee-vloot en de Japanse minister van financiën suggereerde, dat tijdens het G-7 beraad (waarin de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan zitting hebben) druk op Duitsland zou worden uitgeoefend om de rente te verlagen, schoot de dollar omhoog.

Niet bekend

Binnen het EMS wist Sterling te profiteren van de aanvankelijke dollarsterkte, waardoor de penibele situatie van de Britse munt wat werd verlicht. Bovendien wordt iedere suggestie als zou Sterling moeten devalueren, door Britse beleidsmakers en werkgevers met kracht bestreden, hetgeen iets van het aangetaste vertrouwen goed maakt.

Het spiegelbeeld van de sterkere dollar was uiteraard een zwakkere Duitse mark. Aanhoudend krachtige taal van Duitse vakbonden en kleinschalige stakingen deden de D-mark geen goed. De Bundesbank blijft renteverlagingen op korte termijn uitsluiten, hetgeen de Duitse munt in de afgelopen dagen op de been hield. De gulden was in de afgelopen weken sterk ten opzichte van de D-mark, hetgeen De Nederlandsche Bank de ruimte gaf om de speciale beleningsrente (eenzijdig) te verlagen. De marges zijn smal, maar ze worden wel benut.

Bron: Rabobank Nederland/ Directoraat Financiële Markten