Islamitische Raad gaat belangen van moslims behartigen

DEN HAAG, 24 JAN. Ter bescherming van de geestelijke belangen van de moslimgemeenschap in Nederland is gisteren in Den Haag de Islamitische Raad Nederland opgericht. Na een recitering uit de Koran legden de drie vertegenwoordigde godsdienstige organisaties uit waarom ze de Raad in het leven hebben geroepen.

De Turkse Islamitische Stichting Nederland (ISN), de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties Nederland (UMMON) en de World Islamic Mission (WIM), een organisatie van Surinaamse moslims, hebben besloten samen te werken om “alle in Nederland levende moslims onder zich te verzamelen en te vertegenwoordigen”.

De organisaties verenigen "negentig procent' van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moslims in Nederland, aldus A.D. El Boujoufi, voorzitter van de UMMON. Leden voor het bestuur van de Raad worden gekozen door de besturen van de moskeeën in Nederland, die op hun beurt worden gekozen door de bezoekers van de moskeeën.

De raad is geen politieke organisatie. De leden streven naar een gelijkwaardige plaats van de islam (qua aantal gelovigen de tweede godsdienst in Nederland) naast andere geestelijke stromingen. Hij is niet opgericht om beter te kunnen onderhandelen met politici, aldus Boujoufi. De belangrijkste reden voor samenwerking is het scheppen van eenheid in verscheidenheid. De moslims in Nederland zijn tot nog toe georganiseerd naar land van herkomst. Dat leverde evenzoveel verschillende meningen op over - met name religieuze - zaken die alle moslims aangaan.

De verscheidenheid in standpunten van elk van de groepen, zo zegt Boujoufi, heeft vroeger wel eens tot misverstanden geleid bij de autochtone Nederlanders. Hij noemt als voorbeelden de Golfoorlog en de eventuele benoeming van prof. M. Arkoun als hoogleraar islam aan de universiteit van Amsterdam. Zolang de Raad nog niet functioneert, willen de drie organisaties geen gezamenlijk standpunt geven over die benoeming. “Dat is de verantwoordelijkheid van de universiteit”, aldus dr. F. Demir, voorzitter van de ISN.

Met zijn streven naar eenheid en het accent op zijn godsdienstige functie is de Raad volgens Boujoufi geen instrument voor verzuiling. “Integendeel, integratie is ons doel. Moslims liggen achter in de maatschappij, daardoor integreren ze niet. Ons streven is het versnellen van de ontwikkeling en emancipatie van de moslims in de Nederlandse maatschappij door participatie.”

Bij het instellen van de Raad zullen de "nationalistische' organisaties blijven bestaan. Boujoufi: “Wij willen onze eigen achterban blijven informeren. Wij onderhouden veel contacten in het land van herkomst.”

In Nederland wonen ongeveer 207.000 Turkse moslims, 170.000 Marokkaanse en 70.000 Surinaamse. De samenstelling van het bestuur van de Raad weerspiegelt die verhoudingen: er zijn tien Turkse, zeven Marokkaanse en drie Surinaamse bestuurleden.