Interne ruzie bij inlichtingendienst

DEN HAAG, 24 JAN. Premier Lubbers zal volgende de week de vaste Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten informeren over bestuurlijke problemen bij de Inlichtingendienst Buitenland (IDB). De minister-president doet dit naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van vandaag, waarin beschuldigingen worden geuit aan het adres van het hoofd van de IDB, drs. K.M. Meulmeester. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

Volgens de publicatie willen achttien personeelsleden van de IDB niet langer het gezag van Meulmeester aanvaarden en hebben zij op 27 november vorig jaar de departementsleiding gevraagd hun chef op non-actief te stellen. Zij beschuldigen Meulmeester van het onrechtmatig gebruik maken van fondsen uit de geheime begroting van de IDB. Tevens heeft een ambtenaar van de IDB jarenlang telefoongesprekken afgeluisterd van collega's van de dienst. Volgens het Financieele Dagblad heeft secretaris-generaal mr. R.J. Hoekstra van het ministerie van Algemene Zaken, waaronder de IDB ressorteert, op 28 november schriftelijk laten weten dat "na hoor en wederhoor' de aantijgingen "geen aanleiding geven tot een onderzoek'. Hij behoudt het vertrouwen in Meulmeester.

In een brief van 19 december, aldus het krante-artikel, geeft Hoekstra wel toe dat een "onderzoek naar twee geluidsbanden' uitwijst dat "inderdaad gesprekken van personeelsleden van de IDB' zijn opgenomen. Dit is volgens Hoekstra zonder medeweten van het hoofd van de dienst gebeurd. Hoekstra beraadt zich volgens een geciteerde brief "op nadere stappen' tegen de afluisteraar en heeft Meulmeester opgedragen dergelijke afluisterpraktijken voortaan te voorkomen. Volgens de RVD, die geen inhoudelijk commentaar wil geven, "zit de IDB in een reorganisatie' en slaan daardoor sommige personeelsleden "wat wild om zich heen'.