Hawks en Patriots gaan in 1994 naar vliegbasis De Peel

VENRAY, 24 JAN. De nu gedeeltelijk ongebruikte vliegbasis De Peel zal in 1994 weer volledig in bedrijf komen door de overplaatsing van Hawk- en Patrioteenheden, die nu in Duitsland zijn gestationeerd. Defensie zal 75 tot 80 miljoen gulden uittrekken voor verbouwing van de basis, die in 1996 weer volledig operationeel moet zijn.

De nu in de Duitse plaatsen Blomberg en Stolzenau gestationeerde Hawk- en Patrioteenheden zullen op De Peel worden samengevoegd. Het aantal militairen zal worden teruggebracht van 1.500 tot 600. Zij zullen in een straal van 25 kilometer rond de vliegbasis worden gehuisvest. Met het samenvoegen van de eenheden hoopt Defensie 85 miljoen per jaar te besparen.

De verhuizing van de Patriot- en Hawkeenheden is het gevolg van een aanpassing van de NAVO-strategie, die in gang werd gezet met de val van de Berlijnse Muur, twee jaar geleden. Daardoor is de permanente aanwezigheid in Duitsland niet meer nodig. Stationering van de eenheden op een basis in Nederland is goedkoper. In Duitsland waren de Patriots en Hawks op tien verschillende plaatsen ondergebracht.

De overlast door de komst van de geleide wapens wordt klein geacht. Alleen zal er, zo werd gisteren gezegd, op gezette tijden in het veld rond de basis moeten worden geoefend. Voor de streek rond de vliegbasis wordt de herinrichting en de komst van honderden militairen gezien als een belangrijke economische impuls. Aan directe werkgelegenheid zal de basis niet veel opleveren: hooguit 25 burgers zullen er werk vinden. Nu is op de basis alleen het 421-squadron (actieve luchtverdediging) gestationeerd.