Fokker dingt met speciale F50 naar order van Defensie

ROTTERDAM, 24 JAN. Vliegtuigfabrikant Fokker heeft een speciale versie van de Fokker 50 ontwikkeld om alsnog in aanmerking te komen voor een order van het Nederlandse ministerie van defensie. Vorig jaar vond het ministerie dat de Fokker 100 niet aan de eisen van de luchtmacht voldeed.

Op dit moment onderzoekt het ministerie van defensie of het nieuwe toestel wèl voldoet aan de gestelde eisen. Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) stuurt nog voor 27 februari een brief naar de vaste Kamercommissie voor defensie over de geschiktheid van de nieuwe Fokkertoestellen. Op 27 februari praat de commissie over luchttransport.

De luchtmacht wil vijf à zes nieuwe transporttoestellen aanschaffen. Met de order is bijna 200 miljoen gulden gemoeid. De luchtmacht wilde daarbij een keuze maken tussen het Spaanse Casa CN-235M toestel of de Italiaanse Alenia G-222. Dit schreef de staatssecretaris destijds in een brief aan de Tweede Kamer. PvdA en CDA vonden dat Fokker alsnog een kans moest krijgen.

Fokker heeft deze kans aangegrepen door de F50 in de stijd te gooien. De F100 was niet geschikt omdat het toestel niet voldoende passagiers kan vervoeren en slechts 2.200 km kan vliegen zonder tussenlanding, terwijl de vliegtuigen van de concurrenten 3000 km halen zonder tussenstop.

De speciale uitvoering van de F50 voor de luchtmacht heet de F50 Utility (N). Een belangrijke wijziging is de grotere vrachtdeur die drie meter breed is in plaats van ruim twee meter bij standaardtoestellen. De breedte van de vrachtdeur is van belang omdat de luchtmacht motoren van de F16 in de transporttoestellen wil kunnen vervoeren. Volgens Fokker is dat nu mogelijk.

Fokker hoopt dat de F50 Utility (N) ook interessant is voor andere afnemers en internationaal kan concurreren met de transporttoestellen van het Spaanse vliegtuigbouwer Casa en de Italiaanse producent Alenia. Deze toestellen hebben een laadklep waardoor rijdend materieel naarbinnen gereden kan worden. De Fokker 50 heeft deze faciliteit niet, maar volgens Fokker hoeft dat geen probleem te vormen. Zo hoopt Fokker de ontwikkelingskosten voor de speciale Fokker 50's te kunnen verdelen over meer dan zes toestellen.

Het ministerie van defensie zal behalve de transporttoestellen ook nog twee DC 10's kopen die zullen worden omgebouwd tot vliegende tankers. Hiervoor is ruim 300 miljoen gulden gereserveerd.

De vaste kamercommissie voor defensie praat 6 februari over de luchtmobiele brigade. Het gaat daarbij over de samenstelling van een vloot om snel buiten Nederland in actie te komen met onder andere helicopters.