Dr. T. Stoelinga voorzitter KUN

Dr. T.H.J. Stoelinga (1935) wordt op 1 juni voorzitter van het college van bestuur van de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij volgt W.C.M. van Lieshout op die op 1 augustus vorig jaar voorzitter werd van de Vereniging vna samenwerkende Nederlandse universiteiten. Op dit moment is Stoelinga voorzitter van het college van bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

De historicus Stoelinga studeerde en promoveerde aan de Utrechtse Universiteit. Hij werd daarna secretaris van de Katholieke Universiteit Brabant. Vanaf 1977 was hij acht jaar, de maximale zittingstermijn, voorzitter van de HBO-Raad. Daarna was hij enkele jaren als adviseur werkzaam en als zodanig onder meer betrokken bij de fusies binnen het hoger beroepsonderwijs in Amsterdam.

Aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, die ontstond uit een fusie tussen twaalf opleidingen, raakte Stoelinga in langdurig conflict met onder andere de centrale medezeggenschapsraad. Zijn als erg formeel ervaren optreden en het gevoel dat Stoelinga zich niet daadwerkelijk betrokken voelde bij de hogeschool waren in het conflict enkele van de stenen des aanstoots. Met behulp van een extern adviesbureau werden eind vorig jaar de problemen opgelost.

Stoelinga heeft in de loop van de jaren tal van nevenfuncties binnen het onderwijs vervuld. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Stichting Film en Wetenschap en van de World council on Cooperative Education.