De dagen van Haughey lijken geteld

LONDEN, 24 JAN. De dagen van Charles Haughey als premier van de Republiek Ierland lijken geteld. De zes Progressieve Democraten in zijn coalitiekabinet kondigden gisteren aan dat zij hun steun aan het kabinet zouden opzeggen tenzij Fianna Fal “de noodzakelijke stappen neemt om het gezag en de doeltreffendheid van de regering te herstellen”. Dat betekent dat Haughey, opnieuw in opspraak gebracht door de beschuldiging dat hij betrokken was bij een afluisterschandaal van tien jaar geleden, hetzij moet aftreden, hetzij het op nieuwe verkiezingen moet laten aankomen.

Maar de berichtgeving over het ultimatum aan Haughey, dat volgende week donderdag afloopt, is allerwege doorspekt met het woord “waarschijnlijk”. Zo vaak al is het doodvonnis over Charlie Haughey uitgesproken en even zo vaak is hij daaraan met slangachtige behendigheid ontsnapt, dat niemand de categorische voorspelling dat Haughey nu echt zal gaan voor zijn rekening durft te nemen. De politieke commentator Conor Cruise O'Brien wordt opnieuw aangehaald in een citaat waarin hij schreef dat hij niet zou geloven aan Haughey's politieke verscheiden, tot hij hem zou zien liggen “op een kruispunt van wegen, met een staak door het hart en een ketting van knoflook om de hals”.

De premier trachtte gisteren urenlang de schade te repareren die hem is toegebracht door de onthulling van de senaatsvoorzitter en voormalige minister van justitie, Haughey's partijgenoot Sean Doherty.