Bij het ritueel belijden van de afschuw van ...

Bij het ritueel belijden van de afschuw van vooroordelen zoals de morele code van het openbare debat in Nederland voorschrijft wordt doorgaans over het hoofd gezien dat bevestigde oordelen legitieme oordelen zijn geworden.

D.R. Heslinga, Rijksuniversiteit Groningen

Media die zich in toenemende mate te pas en te onpas beroepen op deskundig advies zouden eerst deskundigheid in huis moeten halen voor adequate selectie van deze deskundigen.

H.E. Beekman, Vrije Universiteit Amsterdam

Zelfbewustzijn is volgens de taalkundige en empirische beschouwing een bijzondere vorm van bewustzijn, die dus het bewustzijn vooronderstelt. De omdraaiing van deze volgorde kenmerkt vanouds metafysica als specifieke wijze van denken.

J.L.M. Vis, Vrije Universiteit Amsterdam

De discrepantie tussen de eisen die wat betreft onderwijsbevoegdheid gesteld worden aan docenten middelbaar onderwijs en universitaire docenten suggereert ten onrechte een vanzelfsprekende didactische bekwaamheid van de laatstgenoemde groep.

A. Stijnen, Rijksuniversiteit Leiden