Verruiming van het begrip "passende arbeid' zal ...

Verruiming van het begrip "passende arbeid' zal leiden tot een andere invulling van hetgeen men verstaat onder de maatschappelijke ladder.

C.L. Stassen, Technische Universiteit Delft

De vaak geconstateerde discrepantie tussen de stand van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en de behoeften van de Nederlandse industrie wordt niet zozeer veroorzaakt door de wetenschappelijke onderzoekers, maar veeleer door de conservatieve houding van de ondernemers.

R.A. Bauer, Technische Universiteit Delft

Het getuigt van realiteitszin om geneesmiddelen voortaan behandelmiddelen te noemen.

H.J. Noorman, Technische Universiteit Delft

Het principe van differentiatie naar hulpbehoevendheid op verblijfsafdelingen van verpleeghuizen werkt een voor de patient schandelijk overplaatsingsbeleid in de hand.

R.M. Droes, Vrije Universiteit Amsterdam

Het uitoefenen van stemrecht moet in een democratie gezien worden als een morele plicht. Net als bij andere morele plichten is het voornamelijk de taak van de opvoeders deze plicht aan de jeugd te brengen. Het onderwijs kan op eenvoudige en speelse wijze daaraan bijdragen door schaduwverkiezingen te organiseren.

H.A.V.M. van Stekelenburg, Katholieke Universiteit Brabant