Sligro ziet winst 75 procent stijgen

De groothandel in levensmiddelen Sligro uit Veghel heeft vorig jaar een nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van ruim 7,7 miljoen gulden.

Er waren in 1991 geen buitengewone baten of lasten zodat de nettowinst eveneens ruim 7,7 miljoen gulden bedraagt. Uit de voorlopige cijfers van Sligro blijkt voorts dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in 1990 4,4 miljoen gulden bedroeg. In dat jaar werd een verlies geleden van 20,3 miljoen gulden door een buitengewone last van 25 miljoen gulden als gevolg van de ongelukkige overneming van Abim Beheer.

Na een voorspoedige eindejaarsverkoop is de omzet vorig jaar met 11,1 miljoen gulden (2,1 procent) gestegen tot 527,8 miljoen gulden. Zoals bij de halfjaarcijfers al was aangekondigd, is de omzet in het tweede halfjaar gedaald door het afstoten en saneren van het in juni 1990 verworven Abim Beheer.

Aandelen Sligro Beheer zijn genoteerd op de officiële parallelmarkt.