Roefi Hueting

Bij het artikel in W&O van 9 januari over de econoom Hueting ("Produktiegroei is de kern van het milieuprobleem') is de bijbehorende grafiek door enkele druktechnische onvolkomenheden niet goed doorgekomen. We drukken hem hierbij nogmaals af, met een toelichting.

a: aanbodcurve (kosten van maatregelen die nodig zijn voor behoud of herstel van milieufuncties)

v: onvolledige vraagcurve, gebaseerd op individuele voorkeuren (gebleken uit uitgaven die feitelijk gedaan zijn om verlies van functies te compenseren, bijv. dubbele beglazing tegen geluidsoverlast. Deze curve is onvolledig omdat veel milieuverliezen in feite nog niet gecompenseerd worden of kunnen worden

v': vraagcurve (eigenlijk een rechte lijn) gebaseerd op normen voor duurzaam gebruik van milieufuncties (maatschappelijke preferenties)

BD: afstand die overbrugd moet worden om tot een duurzaam gebruik van milieufuncties te komen.

EF: kosten van het verlies van milieufuncties, uitgedrukt in geld

De pijltje geven de weg aan waarlangs het in fysieke eenheden geregistreerde verlies van milieufuncties wordt vertaald in geld.