Rai boekt omzet van 141 miljoen

ROTTERDAM, 23 JAN. Tentoonstellings- en congrescentrum de Rai in Amsterdam heeft het afgelopen boekjaar dat eind juni afliep, een recordomzet van 141 miljoen gulden geboekt. Het aantal bezoekers steeg van bijna 1,7 miljoen tot ruim 2,3 miljoen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rai.

Het bezoekersaantal van het afgelopen boekjaar is vergelijkbaar met het aantal dat twee jaar geleden de Rai bezocht: bijna 2,3 miljoen. De forse stijging van het aantal bezoekers in vergelijking met het vorige jaar is het gevolg van de tweejarige cyclus van een aantal belangrijke publieksbeurzen die veel bezoekers trekken, zoals de personenautobeurs. Deze laatste beurs trok bijna 400.000 bezoekers. Een andere topper was de Firato met bijna 200.000 bezoekers. Beide tentoonstellingen trokken minder bezoekers dan voorheen.

Dat deze tweejarige cyclus nauwelijks invloed heeft op omzet is te wijten aan het feit dat de entreegelden slechts een klein deel van de omzet uitmaken. Het aantal verhuurde vierkante meters standruimte is belangrijker voor het Amsterdamse tentoonstellingscentrum. In totaal vonden 51 beursmanifestaties plaats in de Rai-gebouwen, waarvan 39 vakbeursen. De omzet steeg ten opzichte van het vorige boekjaar met 8 miljoen gulden.

De Rai hoopt in april 1993 de elfde hal, de Parkhal, in gebruik te kunnen nemen. De bouw is in maart begonnen. De bouw van deze nieuwe hal vergt een investering van circa 130 miljoen gulden. Wanneer de hal klaar is, beschikt de Rai, inclusief de expostitieruimten in het Congrescentrum, over 87 duizend vierkante meter.

Na aftrek van vennootschap belasting bedroeg de winst 8,3 miljoen gulden, tegen 7 miljoen gulden in het vorige verslagjaar. Het saldo wordt aan het vermogen van de BV Rai toegevoegd.