Project voor vrouwen en gezondheid krijgt prijs

Het Vrouwengezondheidsprojekt Aletta in Utrecht heeft vanmiddag uit handen van minister d'Ancona (WVC) de Henny Verhagen Prijs ontvangen.

Aan de prijs, die eens in de twee jaar wordt toegekend, is een geldbedrag van 7.500 gulden verbonden. Henny Verhagen, de eerste vrouwelijke hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, heeft zich geruime tijd ingezet voor het vrouwvriendelijk maken van de geestelijke gezondheidszorg. Zij overleed in 1984. De stichting Vrouwengezondheidszorg en het Henny Verhagen Fonds werden in 1987 opgericht. De prijsuitreiking moet initiatieven op het gebied van vrouwengezondheidszorg ondersteunen. De stichting staat onder voorzitterschap van de Leidse hoogleraar gyneacologie, prof. E.V. van Hall.

De stichting wil vooral een tegenwicht bieden tegen de toenemende "medikalisering van vrouwenlevens' en tegen de afhankelijkheid van vrouwen van medische deskundigen. Die gaan er volgens Aletta nog te vaak van uit dat gezondheidsklachten van vrouwen vooral een medische oorzaak hebben en dus met medicijnen verholpen moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van overgangsklachten en bij klachten op het gebied van seksualiteit. Aletta stelt zich daarentegen op het standpunt dat een groot deel van de vrouwengezondheidsproblemen mede wordt bepaald door psychische en sociale factoren. De laatste houden volgens de stichting niet zelden verband met de positie van de vrouw binnen de samenleving.

Het Vrouwengezondheidsprojekt Aletta verzorgt onder meer publikaties huisartsenpraktijk voor zowel mannen als vrouwen, een bureau Vrouwen en aids en een informatie-en documentatiecentrum waar vrouwen terecht kunnen met klachten en ervaringen op het gebied van de gezondheidszorg.