Nieuwe CAO maakt einde aan Vut Akzo

ARNHEM, 23 JAN. De collectieve regeling voor vervroegd uittreden (Vut) van oudere werknemers bij het chemieconcern Akzo wordt geleidelijk afgeschaft. Dit staat in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die Akzo vanmorgen met de bonden is overeengekomen.

Het is de eerste CAO waarin de Vut wordt afgeschaft en wordt vervangen door een individuele regeling.

De Akzo-CAO is het eerste grote industriële contract in de huidige CAO-ronde en het wordt gezien als "trendsetter'. Het afschaffen van de Vut is een doorbraak in de aanval die de christelijke werkgeversorganisatie NCW eind vorig jaar op "de Vut als verworven recht' inzette. Het NCW wilde vanmorgen geen reactie geven op het akkoord bij Akzo.

Een woordvoerder van de vakcentrale FNV noemde vanmorgen het CAO-akkoord “niet zo gek binnen de context van Akzo”. Maar het is volgens de FNV niet de bedoeling dat het Vut-initiatief op een breed front navolging krijgt. “Onze inzet blijft het collectief regelen van vervroegd uittreden.”

Met het afschaffen van de Vut streeft Akzo naar het behouden van kennis en ervaring van oudere werknemers. Werknemers behouden echter het recht om individueel met hun werkgever afspraken te maken om vervroegd uit te treden. De collectieve Vut wordt vervangen door een individueel "ouderenbeleid'.

In de CAO is verder overeengekomen dat de lonen van de 22.500 werknemers van Akzo in Nederland in februari met 4 procent omhooggaan. Verder is afgesproken dat werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn een deel van hun vakantiedagen kwijt raken. De CAO loopt tot 1 april volgend jaar en voorziet verder in een loonsverhoging op 1 januari 1993 van 1,2 procent.

Voornaamste struikelblok in het CAO-overleg was het plan van Akzo om de collectieve Vut op termijn af te schaffen. Aanvankelijk wilde het concern begin volgende eeuw van de Vut af. In het akkoord wordt de einddatum van de collectieve Vut bepaald op het jaar 2006. In dat jaar kunnen werknemers die 64 jaar worden voor het laatst aanspraak maken op de oude Vut-regeling. In de periode tussen 1997 en 2006 wordt de huidige Vut-leeftijd (62 jaar) om de twee jaar met een half jaar verhoogd.

Akzo-werknemers kunnen straks vanaf hun 60ste jaar zelf het moment kiezen waarop ze met werken willen ophouden. De kosten daarvan komen voor eigen rekening. Tijdens de loopbaan kan dan voor de opbouw van individuele Vut-rechten worden "gespaard'. Akzo betaalt aan deze "flexibele Vut' mee door tweederde deel van de gelden die worden bespaard door afschaffing van de collectieve Vut beschikbaar te stellen.

Pag 23:

Ook Avebe wil Vut afschaffen

De aanbeveling van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers om ter bestrijding van het ziekteverzuim ook CAO-afspraken te maken over “arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in geld en/of vrije tijd” heeft een ondergeschikte rol gespeeld. Akzo wilde aanvankelijk zieke werknemers verlofdagen laten inleveren. Dit voorstel heeft het concern ingetrokken. De bonden stemden er wel mee in dat werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn er geen vakantiedagen meer bijkrijgen.

Ook het aardappelzetmeelconcern Avebe in Veendam wil af van de vervroegde uittreding. Bij de voorstellen voor de CAO-onderhandelingen, die morgen beginnen, stelt de directie voor om de Vut-leeftijd te verhogen van 62 naar 63 jaar en op termijn geheel af te schaffen.

Volgens Avebe-woordvoerder J. Roozen is de Vut “wellicht niet meer van deze tijd”. Verder geldt dat de bedrijven de maatregelen die de overheid wil nemen ten aanzien van WAO en Ziektewet niet automatisch compenseren.

De Industriebond FNV heeft al laten weten het voorstel over de Vut onaanvaardbaar te vinden. De bond eist juist verlaging van de Vut-leeftijd naar 60 jaar. Verder stelde de FNV een looneis van 4,5 procent en vindt de bond de ingrepen in de Ziektewet onaanvaardbaar.

Niet bekend