Nederland fel tegen energieplan van EG

ROTTERDAM/ BRUSSEL, 23 JAN. De Europese Commissie is het gisteren eens geworden over voorstellen aan de Ministerraad om de energiemarkt in de EG te liberaliseren. Nederland verzet zich fel tegen dit plan.

Volgens commissaris Cardoso e Cunha van energiezaken kunnen grote bedrijven door de liberalisering tientallen miljarden ecu's op hun produktiekosten besparen. Op den duur zou ook de "kleine consument' van het prijsvoordeel kunnen profiteren.

Cardoso wil zijn plannen doorzetten, ondanks felle kritiek van verschillende lidstaten. Kern van het nieuwe beleid is dat grootverbruikers voor het transport van aardgas en elektriciteit vrije toegang tot alle nationale leidingnetten in de Gemeenschap krijgen. Dat stelt ze in staat contracten in het buitenland af te sluiten tegen de laagste prijs.

De Nederlandse regering en de Gasunie zijn fel tegen de plannen van de Commissie, vooral uit vrees dat de sterkere concurrentie de exploitatie van kleine gasvelden in gevaar zou brengen. “Wij stemmen al jaren de vraag en het aanbod van gas zorgvuldig op elkaar af”, zegt een woordvoerder van Gasunie, het bedrijf dat al het in Nederland geproduceerde gas koopt en weer verkoopt, en

PAG.19ENERGIEPLAN EG

ook het leidingnet beheert. “Dat probeert men nu te fragmentariseren. Ook voor de maatschappijen die gas uit de kleine velden winnen ontstaat onzekerheid bij de afzet.”

Ook de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten (SEP) reageren kritisch. “Wij verwachten eerder tariefstijgingen van dit beleid”, aldus een woordvoerder.