Krasny

Aan de brieven van M. Langemeijer (14 januari) en drs. Ratchkaouskas (18 januari) wil ik het volgende toevoegen: "Krasny' en "krasivy' betekenden oorspronkelijk hetzelfde, namelijk "mooi'. Maar "krasny' als hèt woord voor "rood' in het Russisch is nauwelijks drie eeuwen oud.

Het indogermaanse woord voor rood (stam ruodh-) kwam in het geschreven Oudrussisch niet meer als zodanig voor. Men gebruikte daarvoor aanduidingen voor rode verfstoffen, in de eerste plaats die voor cochenille of karmijn. Het Oekraïense "tsjervony' voor rood komt daar vandaan.

Het zeventiende eeuwse Russisch gebruikte een kleine tien aanduidingen voor rood door elkaar. Daarbij was ook "krasny', hoewel soms beter vertaald als "helder'. De associatie van "mooi' met "rode kleur' was misschien ontstaan doordat kostbare kledingstukken dikwijls rood geverfd waren. Eind zeventiende begin achttiende eeuw ging men "krasny' als algemene aanduiding gebruiken en de andere woorden raakten op de achtergrond.

Het Rode Plein naast het Kremlin in Moskou ("Krasnaja plostsjad') had die naam al halverwege de zeventiende eeuw (de Vasili-kathedraal is van 1560). De gebruikelijke vertaling berust dus op een taalhistorische verschuiving en "rood' betekent hier "mooi'.